På salg!

Controll® Fugetett – VINTERKAMPANJE

379.00 kr 190.00 kr

Kategori:

Beskrivelse

PRODUKTBESKRIVELSE:

Controll® Fugetett er en vannbasert, fargeløs og giftfri forsegling til bruk i sementbaserte fuger. Middelet tillater underlaget å puste (diffusjonsåpent), og vil etterlate en vannavstøtende klar og naturlig overflate. Produktet stopper inntrenging av fuktighet (vann, urin etc.) i fugene og hindrer dermed skader fra sopp, mugg, råte, vond lukt og bakterier.

Etter påføring herder Controll®Støvbinder til en klar film som både er vannfast, diffusjonsåpen og UVbestandig. Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normalt bruk.

FORDELER:

• Enkel og brukervennlig

• Økonomisk

• Hygienisk

• Lett å holde ren

• Ideell for alle sementbaserte fuger

• Slitesterk og langvarig

BRUKSOMRÅDE:

Alle typer mur- puss- og betongfuger som har behov for varig forsegling/støvbinding.

FORBEREDELSE:

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv, løse partikler, fett, olje osv. Defekte fuger utbedres på forhånd. Skru av kapselen og fjern forseglingen, sett deretter kapselen tilbake.

PÅFØRING:

Produktet er klart til bruk. Middelet påføres ved å rulle hjulet over fugene samtidig som man klemmer frem væske etter behov. Det anbefales å behandle fugene 2 ganger «vått i vått», normalt med 20-40 minutters mellomrom. Det er viktig at avtørking av overflødig middel på flisene skjer fortløpende og før herding inntreffer, da dette kan forårsake svakt matte flekker. Skulle likevel uhellet være ute, kan de matte feltene poleres bort. Etter bruk skylles påføringshjulet med rent vann.

ARBEIDSTEMPERATUR:

Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5°C, da de fleste kjemikalier har redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.

TØRKETID:

Ca 2. timer ved romtemperatur.

FORBRUK:

Innholdet er 300 ml. Dekkevnen er 12-15 m2 avhengig av underlagets sugeevne og fugebredde.

TEKNISK:

Form/Konsistens: Flytende væske

Farge: Blank

Lukt: Ingen, svak såpe

Løselighet: Løselig i vann

Kokepunkt: >100 °C

Tetthet/Egenvekt 1,02 / 20 °C

Brukstemperatur: 5 – 40 °C

pH: 11

Lagring: I lukket originalbeholder, tørt og

frost- fritt

Emballasje: 300 ml.

RENGJØRING: Vann og vanlig såpe.

VERNETILTAK:

Det foreligger ingen toksikologiske opplysninger om produktet. Ved langvarig eller hyppig bruk anbefales bruk av gummihansker, ellers verneklær etter behov. Produktet er ikke merkepliktig.

MILJØ:

Controll®Fugetett skader ikke planter, trær eller gress og er biologisk nedbrytbar.

GARANTI:

Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet, tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og ISO-sertifiserte underleverandører. Dokumenterte resultater foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring av Controll®Fugetett ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Vi ber ellers våre brukere om å lese bruksanvisningen nøye.