biogass2

Også i Tyskland er det mye oppmerksomhet på altenativ energi, og biogassproduksjon har fått ekstra prioritet. Det bygges derfor betongsiloer i stor skala, og denne betongen trenger beskyttelse mot biomassen (organisk avfall ) som fylles i. –

Over en halv million kvadratmeter er impregnert

Det stilles en rekke strenge krav til betongbeskyttelsen, der tetteevne, varighet og styrke er fremtredende. Disse kravene har resultert i en sertifisering og testprosedyre beskrevet i DIN 11622-2. Controll Betongtett er også blitt testet hos TÜV Rheinland LGA Bautechnik GMBH, og har bestått alle kravene med god margin.