Flåtskolan

Overflatevannet rant lags utvendig betongmur grunnet dårlig avledning i skrånende terreng, og man var også usikker på om drenering fungerte. Vannet trengte gjennom og forårsaket mugg og soppskader på innsiden, med påfølgende dårlig innemiljø.

All innredning måtte rives og kastes og kjelleren ble rengjort.
I dette tilfellet krevdes 5 strøkmed Betongtett for å få det tørt