Proffe produkter til privat bruk
Logg inn
eller
Registrer deg

Transformatorstasjon – La Valle d´Uixó, Valencia, Spania

Transformator Spania

Bygget er oppført med åpen konstruksjon av eksponert betong, og 5 år ganmmelt var overflatene begynt å forvitre og rustvann kunne ses overalt. For å stoppe utviklingen ble hele bygget dypimpregnert med to strøk Betongtett, deretter ett strøk med Murfinish.

Det er ikke funnet ytterligere skadeutvikling i etterkant av behandlingen.