Transformator Spania

Bygget er oppført med åpen konstruksjon av eksponert betong, og 5 år ganmmelt var overflatene begynt å forvitre og rustvann kunne ses overalt. For å stoppe utviklingen ble hele bygget dypimpregnert med to strøk Betongtett, deretter ett strøk med Murfinish.

Det er ikke funnet ytterligere skadeutvikling i etterkant av behandlingen.