Vaksdal-kyrkje

Kirken er bygget i 1933 av murte granittblokker. Fuktinntrenging i fugene har pågått over tid og medført skader på innemiljø, puss og fresker i kirkerommet.
Utvendige fuger ble reparert og fasaden ble deretter impregnert med Betongtett. Fuktprobelemene er nå borte.