Proffe produkter til privat bruk
Logg inn
eller
Registrer deg

Betongtett i landbruket

TUV

Test for biogassanlegg med henblikk på betongens kjemikaliebestandighet i
henhold til «Testprogram for innvendige belegg i betongbeholdere til lagring av gjødselvann, gylle og silosafter til oppfyllelse av kravene ifølge DIN 11622-2».

Konklusjon: «Impregneringssystemet viste seg bestandig mot de ovennevnte testvæsker.»
(Melkesyre, eddiksyre, smørsyre og ammoniumsulfat)