Proffe produkter til privat bruk
Logg inn
eller
Registrer deg

Miljøvurdering av byggevarer

Byggvaru

”Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror. Morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter.” Både Controll®Betongtett og Controll®Murfinish har fått høyeste vurdering hos Byggvarubedömningen.