sintef


Prøving av vanninntrenging i betong behandlet med Controll® Betongtett:

“Referansebetongen er av svært dårlig kvalitet. Den har blitt lagret i laboratorieatmosfære gjennom flere år, og er således svært porøs og åpen for vanngjennomtrenging. Betongen er påført Controll®Betongtett etter produsentens anvisninger.”

“Den i utgangspunktet dårlige betongen oppnår egenskaper som kjennetegner vanntett betong, uansett hvilken av sidene som var behandlet.”

SP CBI

Controll®Betongtett overgår gjeldende standard.

Controll®Betongtett mer enn oppfyller alle krav etter NS-EN 1504-2, som setter standard for tetting, inntrenging, diffusjon etc. Produktet har gjennomgått alle tester som beskrives og tilfredsstiller alle gjeldende parametre.
De nye foreskriftene som trådte i kraft pr 01. juli 2013 setter helt klare kvalifikasjonskrav til varige byggevarer.

Kontrollrådet liten

 Kvalitetssikret produksjon

Som produsent av Controll®-produktene er vi – Maynor AS – sertifisert etter det Europeiske Rådsdirektivets system 2+, noe som sikrer at våre kunder alltid får den beste kvaliteten på våre varer.

folkehelsa

Vurdering av Controll® Betongtett til tetting av betong i kontakt med drikkevann.

“Folkehelseinstituttet utfører toksikologiske vurderinger av materialer i som kommer i kontakt med drikkevann.
Folkehelseinstituttet har foretatt en helsemessig vurdering av Controll®Betongtett, og finner det toksikologisk ikke betenkelig å bruke produktet i kontakt med drikkevann.”

Miljøminesteriet

 Controll ® Betongtett til tætning af drikkevandsbassiner og brønde.

”Miljøstyrelsen vurder at anvendelsen af Controll®Betongtett til tætning af betonskader i vandforsyningen ikke vil kunne medføre kvailtetsmæssige eller sundhedsmæssige forringelser af vandkvaliteten.”

ECO

 Analyse av helse- og miljøfarlig innhold:

Tyske ECO-INSTITUT GmbH har analysert Controll®Betongtett og Controll®Mufinsh for å finne eventuelle flyktige  organiske forbindelser, formaldehyd eller andre kreftfremkallende stoffer. Analysene er foretatt med utgangspunkt i verdens høyeste krav til helse- og miljøsikkerhet.

Resultatene er enestående og påviste ingen skadelige stoffer i det hele tatt.

sundahus_logo_land

Miljøklasse

Sunda Hus er markedsledende i Sverige og profesjonell leverandør av tjenester for miljø og helsevurdering av byggevarer samt miljøklassifisering av bygninger.
Produktene som vurderes i SundaHus Byggevarer er en helhetsvurdering som beregnes og presenteres med bokstavene A, B, C eller D der  A er best.

Både Controll®Betongtett og Controll®Mufinsh har fått klasse A+.

TUM

Test av oppsug

Teknisk universitet i München har testet Controll®Betongtett og Controll®Mufinsh evne til å hindre oppsug av vann i tegl. Prøvestykker ble behandlet med to strøk Controll®Betongtett og 1 strøk Controll®Mufinsh.

Målinger viste at den ubehandlede steinen tok opp ca. 20 ganger mer vann enn behandlet stein.

Byggevarebed

Miljøvurdering av byggevarer

”Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror. Med en gemensam standard för bedömningarna och ett lättanvänt systemstöd för att söka godkända byggvaror är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter.”

Både Controll®Betongtett og Controll®Murfinish har fått høyeste vurdering hos Byggvarubedömningen.