14%

Controll® Støvbinder 20 liter

Controll®Støvbinder tilhører den nye generasjonen av miljø- og bruksvennlige produkter. Etter påføring herder Controll®Støvbinder til en klar film som både er vannfast, diffusjonsåpen og UV-bestandig. Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normalt bruk.

2,899.00 kr 2,499.00 kr

Kategori:

Bruksområder:

Alle typer mur- puss- og betongflater som har behov for forsegling/støvbinding.

Påføring:

Controll®Støvbinder er klart til bruk. Påføres med kost, rull eller lavtrykkssprøyte (anbefales) i to strøk. Påføres slik at overflaten fuktes godt med middelet, men unngå dammer. Gjenta prosessen når første strøk har trukket ned i overflaten og viser tegn til å tørke. Normalt kan området tas i bruk neste dag.

Forberedelser:

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv, løse partikler, fett, olje osv. Defekte fuger/større sprekker etc. utbedres på forhånd. Tilstøtende blanke overflater som glass, aluminium, fliser etc. tildekkes. Rør eller rist produktet.

Arbeidstemperatur:

Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5°C, da de fleste kjemikalier har redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.

Tørketid:

Berørings- og støvtørr etter en halv time. Full effekt etter 24 timer

Forbruk :

Dekkevnen er 4-8 m2 pr. liter, avhengig av underlagets sugeevne.

Rengjøring:

Vann og vanlig såpe. Rengjør verktøy etter bruk.