blank

Bygget er oppført med åpen konstruksjon av eksponert betong.
Med 5 år gamle overflater hadde det begynt å forvitre og rustvann kunne ses overalt.
For å stoppe utviklingen ble hele bygget dypimpregnert med to strøk Betongtett, deretter ett strøk med Murfinish.
Det er ikke funnet ytterligere skadeutvikling i etterkant av behandlingen.