blank

Kirken er bygget i 1933 av murte granittblokker.
Fuktinntrenging i fugene har pågått over tid og medført skader på innemiljø, puss og fresker i kirkerommet. Utvendige fuger ble reparert og fasaden ble deretter impregnert med Betongtett.
Fuktprobelemene er nå borte.