HVA ER BETONGTETT?

Controll® Betongtett ble opprinnelig utviklet og spesialisert for industrielt bruk der høy ytelse i forhold til kost/nytte var i fokus. Allerede i denne fasen ble det bestemt at man kun skulle bruke rene og miljøvennlige komponenter fra anerkjente leverandører med ISO-sertifisering til fremstillingen. Den nøyaktige kjemiske resepten og prosessen er så utviklet av eksperter på området, og utprøving av produktet har foregått over lang tid.

Som resultat er  partikkelstørrelse i væsken i gjennomsnitt 0,7 nanometer, mens 20% er mellom 0,1-0,4 nanometer. Sammensetningen og den unike filtreringen av produktet gjør at Betongtett tar seg dypt inn mikrosprekker, kapillærer og poresystemet. Der møter det en rekke mineraler (hovedsaklig salt og kalk), og danner så uløselige og tette krystaller over alt der det finnes plass.  Denne krystallformeringen er så tett at vann ikke kan slippe gjennom, og dermed blir fuktvandring og følgeskader eliminert.

DIFFUSJONSÅPEN - PUSTENDE

Controll® Betongtett er likevel diffusjonsåpen og tillater utslipp av fukt i form av damp.
Årsaken er at vann i form av gass (damp) har mye mindre molekylstørrelse enn vann i flytende form, og disse dampmolekylene kan da “smette” ut gjennom krystallgitteret.

Samtidig som betongen tillates å puste og å fordampe fuktighet, vil produktet likevel altså stoppe inntrenging av vann, fett, olje, syrer og andre nedbrytende stoffer.

Selv om diffusjonsåpning er av vital betydning for å beholde helhetlig kvalitet på betongen, er dessverre ikke denne egenskapen karakteristisk for mange av tetteproduktene som selges rundt omkring.

PROBLEMOMRÅDER

Vann / Fuktinntrenging

Transport av vann er den største problemskaperen for betong. Vannet tar med seg nedbrytende stoffer som salt, klor og syrer inn i betongen, og verdifulle elementer som “betonglimet”  kalsium ut av betongen. Vann er også årsak til frostsprengning og rust på armeringen. Ved at Controll® Betongtett bokkerer betongens pore- og kapillærsystem stoppes vannets gjennomgang og hindrer dermed problemet i å oppstå eller forverre seg.

Sur nedbør og karbonatisering

Luftbåret forurensing er en av de største årsakene til betongforringelse. Både svoveldioksid (SO2) og karbondioksid (CO2) i luften tas opp i regnvann og danner syre. Det sure regnvannet trekker inn i betongen der det reagerer med innholdet blir til kalsiumsulfat, som danner en tynn hinne på betongens overflate. Bak denne hinnen etableres enda mer kalsiumsulfat seg, løser opp betongen og forårsaker avskalling, groper og armeringsrust.  Controll® Betongtett hindrer vannets trafikk i betongen og hindrer derfor slike skader. Samtidig som Controll® Betongtett hindrer rustangrep på armeringen vil produktet også sikre riktig pH-verdi, noe som er svært viktig for å hindre forringelse av alt murverk.

Controll® Betongtett stenger betongens pore- og kapillærsystem og hindrer  dermed problemet i å oppstå eller forverres.

MOTTA VÅRT NYHETSBREV

Få tilbud og nyheter på mail!
[wysija_form id=”1″]

Vi sender ikke ut mer enn en nyhetsmail eller tilbud i måneden. Du kan når som helst melde deg ut av epostlisten og slutte å motta eposter fra oss.