CBI

Controll®Betongtett mer enn oppfyller alle krav etter NS-EN 1504-2, som setter standard for tetting, inntrenging, diffusjon etc. Produktet har gjennomgått alle tester som beskrives og tilfredsstiller alle gjeldende parametre. De nye foreskriftene som trådte i kraft pr 01. juli 2013 setter helt klare kvalifikasjonskrav til alle byggevarer.