ECO

Helse- og miljøfarlig innhold: Analyse av Controll®Betongtett og Controll®Mufinsh for å finne flyktige organiske forbindelser, formaldehyd eller andre kreftfremkallende stoffer. Analysene er foretatt med utgangspunkt i verdens høyeste krav til helse- og miljøsikkerhet. Resultatene er enestående og påviste ingen skadelige stoffer i det hele tatt.