Byggvaru

”Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror. Morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter.” Både Controll®Betongtett og Controll®Murfinish har fått høyeste vurdering hos Byggvarubedömningen.