Aqualogy

Aqualogy er kunnskapsdeling mellom mer enn ti tusen fagfolk som utfører sine aktiviteter i mer enn tyve land, altså et stort profesjonelt team som påtar prosjektering, rådgivning, design, engineering og konstruksjon, utstyr, vedlikehold og opplæring.
Aqualogy har sjekket Betongtett med henblikk på helsefare.
Det er ikke funnet noen spor av VOC (flyktige organiske løsemidler) eller annet som kan være helseskadelig i produktet.