Vattenfall

Controll®Betongtett er godkjent av svenske Vattenfall og klassifisert som GREEN-2, som innebærer at produktet kan brukes i kjernekraftverk.

Controll®Betongtet har gjennomgått en flerårig felttest i kraftverket Forsmark 3 for å beskytte og forlenge betongens levetid i reaktorens “wet-well”(nedkjølingskammer).