Controll® Betongrens 25 liter

Controll®Betongrens rengjør og avfetter betongflater, fjerner effektivt sot, smuss og grønske. Løser også mindre mørtelspill, kalk- og saltutslag, rust o.l. Øker hefteevnen for maling eller belegg. Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normalt bruk.

3,399.00 kr

Varenummer: 1961 Kategori: Stikkord:

Bruksområder:

Alle typer mur– og betongflater som har behov for rens eller avfetting. God effekt på rust, salt– og kalkutslag. Sett alltid prøve på et lite synlig sted!

Påføring:

Controll®Betongrens blandes med vann i forholdet 1:1 – 1:10 etter oppgavens art. Påføres med kost, rull eller sprøyte. La produktet virke i noen minutter, bruk en stiv børste eller høytrykksspyler for å løse opp i urenheter. Skyll deretter godt med vann. Ved sterkt tilsmusset konstruksjon kan gjentatt påfø- ring være nødvendig.

Vernetiltak:

Produktet er ved normalt bruk ikke helsefarlig. Ved fare for sprut, bruk vernebriller eller ansiktsskjerm. Ved langvarig eller hyppig bruk anbefales bruk av gummihansker, ellers verneklær etter behov.
Merkeplikt: Irriterende

Arbeidstemperatur:

Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5°C, da de fleste kjemikalier har redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.

Miljø:

Betongrens skader ikke planter, trær eller gress og erbiologisk nedbrytbar.

Rengjøring:

Vann og vanlig såpe. Rengjør verktøy etter bruk.