blank

Det krever store anlegg for å rense avløpsvann fra 300 000 personer. Første avdeling som står ferdig er Ytre Sandviken renseanlegg. På denne måten blir det sørget for best mulig vannkvalitet i fjordene rundt byen.
Mer enn 9000 m2 betong i kontakt med avløpsvann er behandlet med Betongtett.