blank

Også i Tyskland er det mye oppmerksomhet på altenativ energi, og biogassproduksjon har fått ekstra prioritet.
Det bygges derfor betongsiloer i stor skala,
og denne betongen trenger beskyttelse mot biomassen (organisk avfall ) som fylles i.
-Over en halv million kvadratmeter er impregnert.
Det stilles en rekke strenge krav til betongbeskyttelsen, der tetteevne, varighet og styrke er fremtredende.
Disse kravene har resultert i en sertifisering og testprosedyre beskrevet i DIN 11622-2.
Controll Betongtett er også blitt testet hos TÜV Rheinland LGA Bautechnik GMBH, og har bestått alle kravene med god margin.