blank

Under millionbyen trekkes et betongrør med 2,5 meters diameter for å samle opp avløp og spillvann fra innbyggerne. Røret er 42 km langt og prosjekter er et samarbeid mellom franske og marokkanske aktører.
Innvendig blir røret behandlet med 6 strøk Betongtett ved hjelp av en spesialbygget vogn, totalt 80.000 m2.