blank

Grunnvann trengte inn gjennom betong av vekslende kvalitet. Det har tidvis stått meterhøyt vann i kulverten og det vokste til og med alger i lysarmaturer (!).
Kulverten ble tømt og rengjort, hull og betongskader reparert.
Gulv, vegger og tak ble deretter dypimpregnert med Betongtett, og kulverten er i dag tørr.