blank

Både basseng og tilstøtende gulv hadde lekket klorvann så lenge at armeringen var begynt å ruste.
Skadene var så fremtredende at man fryktet en fremtidig kollaps.
Sprekker og sår ble utbedret og deretter ble alle flater grundig behandlet med Betongtett.
To dager etter forsvant drypping i kjelleren, og all annen lekkasje var også opphørt.