blank

Det gamle Havnekontoret er bygget i granitt og tegl. Ved ominnredning / rehabilitering ble det oppdaget store fuktinntrengninger generelt over hele fasaden.
Løsningen var å impregnere med Betongtett, og fuktproblemene er nå borte.