blank

Overflatevannet rant langs utvendig betongmur grunnet dårlig avledning i skrånende terreng, og man var også usikker på om drenering fungerte.
Vannet trengte gjennom og forårsaket mugg og soppskader på innsiden, med påfølgende dårlig innemiljø.
All innredning måtte rives og kastes og kjelleren ble rengjort.
I dette tilfellet krevde 5 strøk med Betongtett for å få det tørt.