blank

MOVAR IKS (Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommuner) bygget ny avfallsstasjon og alle betonggulv ble behandlet med Betongtett og Betongtett Pluss i september 2013. Ettårsbefaring viser minimal slitasje på gulvene til tross for stor trafikk av tunge maskiner og mye avfallshåndtering.