blank

6 000m2 parkeringsdekker fordelt på 3 etasjer under jorden.
Betongen over tid hadde fått betydelige skader fra veisalt og fuktinnntrenging fra terreng.
Armeringsskader og ødelagt betong er nå utbedret, og all betong er impregnert med betongtett for å unngå fremtidige skader.