blank

Under et spesialbygd og oppvarmet telt ble det støpt en ny fugefri fontenebunn
på 1400m2 med innfarget grønn betong.
Etter svært strenge krav og påfølgende testing ble betongen beskyttet med Betongett .
Om vinteren står fontenen uten vann og er følgelig ekstra utsatt for skader.