Folkehelse

“Folkehelseinstituttet utfører toksikologiske vurderinger av materialer i som kommer i kontakt med drikkevann.
Folkehelseinstituttet har foretatt en helsemessig vurdering av Controll®Betongtett, og finner det toksikologisk ikke betenkelig å bruke produktet i kontakt med drikkevann.”