Sundahus

Sunda Hus i Sverige er profesjonell leverandør av tjenester for miljø- og helsevurdering av byggevarer og bygninger. Produktene beregnes og presenteres med bokstavene A til D der A er best.
Både Controll®Betongtett, Controll®Betongtett Pluss og Controll®Mufinsh har fått aksept i klasse B, altså nest høyest rangering.