TUM

Teknisk universitet i München har testet Betongtett og Murfinish’ evne til å hindre oppsug av vann i tegl. Prøvestykker ble behandlet med to strøk Betongtett og 1 strøk Murfinish.
Målinger viste at den ubehandlede steinen tok opp ca. 20 ganger mer vann enn behandlet stein.