Vann / Fuktinntrenging
Transport av vann er den største problemskaperen for betong. Vannet transporterer nedbrytende stoffer som klor og syrer inn i betongen, og verdifulle elementer som “betonglimet”  kalsium ut av betongen. Vann fremskynder også frostsprengning og rust på armeringen. Ved at Controll® Betongtett fyller betongens pore- og kapillærsystem blokkeres vannets gjennomgang og hindrer  dermed problemet i å oppstå eller forverre seg.

Frost
Avskalling og oppløsning av betongoverflaten forårsaket av frost skyldes ekspansjon av vann i porene og lommene i betongen. Når vann fryser utvider det seg ca. 9 %, og kreftene som  oppstår er mer stress enn betongen kan klare. Dette stresset øker ytterligere når betongen tiner, og så fryser igjen. Og igjen. Og igjen. Dersom det i tillegg saltes, fordobles volumet som  kreves. Resultatet er enda flere avskallinger, oppsmuldring og sprekker. Siden Controll® Betongtett tetter porer og lommer i betongen, stoppes vanninntrenging. Is vil derfor kun legge seg  som en hinne utenpå betongen, og dermed hindres skadevirkninger inne i betongen.

Pustende (diffusjonsåpen)
Controll® Betongtett er diffusjonsåpen og tillater derfor betongen å puste. Samtidig som Controll® Betongtett tillater betongen å puste og å fordampe fuktighet, vil produktet likevel stoppe inntrenging av vann, fett, olje, syrer og andre nedbrytende stoffer. Selv om diffusjonsåpning er av vital betydning for å beholde helhetlig kvalitet på betongen, er dessverre ikke denne egenskapen karakteristisk for mange av tetteproduktene som selges rundt omkring.

Sprekker
Småsprekker i betong er svært utsatt for ytterligere problemer både kjemisk og mekanisk. Controll® Betongtett fungerer effektivt ved sprekkdannelser opp til 1 millimeter (hår-riss).  Større sprekker renskes ut med meisel, mørtles og kan umiddelbart etterbehandles effektivt med Controll® Betongtett.

Sur nedbør
Luftbåret forurensing er en av de største årsakene til betongforringelse. Svoveldioksid i luften tas opp i regnvann og danner svovelsyre. Svovelsyren reagerer med kalkbestander i betongen  og blir til kalsiumsulfat, som danner en tynn hinne på betongens overflate. Bak denne hinnen krystalliserer kalsiumsulfatet seg, løser opp betongen og forårsaker avskalling og “groper”.  Controll® Betongtett tetter porer og lommer i betongen, og hindrer den sure nedbøren å trenge inn.

Saltutslag

Saltutslag er en krystallinsk avleiring som dannes på overflaten av betong og betongprodukter. Disse avleiringene er vannløselige salter som transporteres i poresystemet i betongen og kan  vandre i hvilken som helst retning. Når disse saltene kommer til betongens overflate fordamper vannet og etterlater seg skjemmende hvite flekker. Jo mer porøs betong, dess større er  transportmuligheten for disse saltene. Controll® Betongtett stopper dette effektivt ved at poresystemet blokkeres.

Saltvann

Controll® Betongtett begrenser vanninntrenging og utvasking av betongen, og hindrer/hemmer saltutslag i maritime miljøer.

Klorider
Klorider i betong kommer enten fra selve betongmassen eller fra det ytre miljø under bruk. Det har vist seg at en god del tilslag ganske enkelt er gravet opp fra sjøbunnen, eller kommer fra andre saltholdige kilder. Kalsiumklorid (CaCl2) var også tidligere et helt vanlig tilsettingstoff til betongen og ble brukt for å få hurtigere herding ved lav temperatur. Til en del eldre konstruksjoner langs kysten har det også vært brukt sjøvann ved blanding av betongen. Normalt bør kloridinnholdet være mindre enn 0.4 % av  sementvekten for at risikoen for skade på jern skal være liten.

Klorider kommer i våre dager stor grad fra det ytre miljø. Eksempler er veisalting, saltsmelting av is, sjøvannsssprut og dyregjødsel. Salt som er løst opp i vann vil trenge gjennom betongens pore-/kapillærsystem og ødelegge den basiske massen rundt armeringsjern. Controll® Betongtett hindrer effektivt inntrenging av slik væske.

Armeringsrust og karbonatisering
Karbondioksid (CO2) fra luften trenger inn i betongen, reagerer med vann og danner syre. Denne syren bryter ned betongen, og i prosessen reduseres betongens pH-verdi dramatisk,  som i sunn betong ligger på ca. 13. Kommer pH-verdien under 9,2 er en av de viktigste forutsetningene for armeringsrust til stede. Armering begynner også å ruste ved tilstrekkelig tilgang  på luft og fuktighet. Gunstige betingelser er dersom relativ fuktighet (RF) er høyere 65 % slik at det er god elektrisk ledningsevne i betongen. Høyeste korrosjonshastighet får en ved ca 95  % RF. Når jern ruster danner det seg rustprodukter med et volum opptil 9 ganger større enn det opprinnelige jernet hadde. I denne utvidelsesprosessen utvikles det store krefter i forhold  til betongen sin strekkfasthet. I en tidlig fase dannes det så riss og sprekker, ofte med utfelling av rustprodukter som synlig brunfarget væske på betongoverflaten. Dette skjer når  betongens strekkfasthet er overskredet og volumøkningen av armeringen er blitt stor nok. Resultatet er forringet armeringstverrsnitt, også på strekkarmeringen i dekke og dragere. Konsekvensen er  redusert bæreevne.
Controll® Betongtett hindrer både karbonatisering og vanngjennomgang.

Alkali – kort definisjon
Alkali er en kombinasjon av hydrogen, litium, natrium, kalium, rubidium og cesium. Alle disse stoffene er svært ivrige etter å reagere med andre elementer, og de to dominerende og viktigste er natrium og kalium. Begge disse stoffene finner vi igjen i jordskorpen (natrium 2,5 % – kalium 2,6 %), men siden de alltid er i kombinasjon med andre stoffer er de vanskelig å få øye på som rene elementer.  Alkalier er vannløselige, vanligvis ustabile, og danner salter.

Alkalieproblemer i betong
Den store bruken av betong gjør det viktigere enn noensinne å forstå sammenhengen mellom alkalier og fuktighet, og dermed også forstå hvorfor problemene med for eksempel maling, gulvbelegg, “hvite flekker”, lukt, etc. oppstår. Alkalieproblemet er primært et fuktproblem siden alkalier finnes i all betong, men ikke gjør seg gjeldende uten tilgang på fuktighet. Dersom betongen er i direkte kontakt med jorden (grunnen) eller er eksponert for vedvarende fukt, bringes fukten gjennom betongen ved hjelp av kapillærsystemet. Den samme fukten løser opp alkali på sin vei, og bringer det med seg til overflaten. Her krystalliserer og presenterer det seg som utfelluinger og saltutslag. Selv om fuktighetsnivå og alkaliforhold er varierende, er det alltid nok fuktighet i grunnen eller luften til at alkali reagerer. Selv om den aktuelle betongen “alltid” synes å ha vært tørr har det vist seg at ved overmaling eller når belegg påføres, “bygges” fuktigheten under overflaten. Dette viser seg som utbulinger, avskallinger eller rennemerker.