Mur av leca (vegg / lecablokk)

Lecablokker/lettklinker består av små runde porøse kuler som er limt sammen til en blokk. Siden disse kulene både er runde i formen og dermed ikke ligger tett sammen i blokken – og at de er fylt med mye luft -, vil en slik blokk aldri være tett alene. Blokken i seg selv trekker ikke aktivt vann/fukt i selve materialet, men er heller ”passiv” og slipper derfor vannet rett gjennom dersom tyngdekraften/vindpresset/vannmengde tilsier det.

Slik gjør du det:

1. Dersom det er tilgang, behandle alle fugene med Controll® Betongtett.
2. Hvis det allerede er puss på lecaveggen behandler du den med 2 strøk Betongtett
3. Hvis den ikke er pusset pusser konstruksjonen på vanlig måte på tilgjengelig side (minimum 10 -15 mm pusslag) med pussmørtel uten spesiell kalktilsetning. (ved mistanke om for lite pusslag påfør betongtett før og etter ny puss)
4. Behandle den nye pussen etter 1 døgn eller mer med 2 gode strøk Controll® Betongtett.

Behandle mur av betong (vegg)

1. Behandle alle riss/sår/skader i veggen med Controll® Betongtett.
2. Utbedre riss/sår/skader med pussmørtel uten spesiell kalktilsetning.
3. Behandle pussen etter 1 døgn eller mer med 2 gode strøk Controll® Betongtett.

Behandling av gulv

Hovedhensikten ved behandling av gulv / horisontale flater er å “mette” gulvet til det ikke trekker til seg mer væske. Vanligvis påføres Betongtett med en lavtrtykksprøyte. I harde tilfeller eller hvis du vil være sikker anbefaler vi å “flomme” gulvet / flaten. Gulvet / flaten skal holdes vått i ca 1 time (normal tid). Etterhvert som tiden går vil det oppstå tørre flekker der betongtetten har trekt helt inn. Flytt vesken ved hjelp av en lagerkost eller lignende fra våte flekker til tørre og hold på til timen er gått.

Slik gjør du det:

1. Tøm Controll Betongtett rett på gulvet du skal behandle.
2. Flytt på vesken med noe som ikke spruter, som en myk kost.
3. Betongen vil trekke ujevnt så fordel væsken fra våte til tørre flekker.
4. Skyld av overflateveske etter en times tid og du ser at flaten ikke trekker lengre.

Kontroll av virkning

En grei måte å kontrollere om herdingsprossessen er ferdig på, er å tape en plastbit (10×10 cm) slik at den blir lufttett inntil underlaget. La denne stå 1 døgn, ta den av og avsjekk om underlaget har avgitt kondens.

Er det fortsatt kondens så trengs det lengre tørketid, før man forsøker på nytt med samme øvelse. Husk at tørketiden er veldig avhengig av temperatur og luftsirkulasjon, dvs jo bedre temperaturen er jo kortere tid vil det normalt sett ta.

Kontakt oss på 98 67 64 69 om du trenger ytterligere informasjon eller råd ifht hvordan du skal bli kvitt dine fuktproblemer i kjelleren.