Vanligvis anbefaler vi å vente i 14 dager før maling. Det er viktig at du kontrollerer at fuktsympotmene (mørke flekker, saltutslag) er borte før du starter med maling.
Her kan du lese mer om tegn på fuktproblemer