Hvite utfellinger fra betong er vanligvis en blanding av kalk og salt. Kalk- og saltutslag kommer aldri frem av betong/ mur med mindre man har en fuktvandring.
Impregner du med Betongtett vil salt og kalkutslagene stoppe.