Ja! I mange tilfeller settes en avfukter inn selv om det er et fuktproblem, dette vil fjerne den skjemmende flekken men eskalere fuktvandandringen.
Bruk aldri avfukter om du har et fuktproblem. Avfukter kan kun brukes for å fjerne kondens og bedre luftkvaliteten